Welcome, Log In

Et elektronisk internkontrollsystem for bygg

I brannpermen som står i hylla, oppbevares dokumentasjon om bygget, kontroller og ettersyn av branntekniske installasjoner, oppfølging av leietakernes rutiner, avtaler osv.

Vi har utviklet en elektronisk løsning, som ikke bare oppbevarer all dokumentasjonen godt organisert, men som også gir deg varsler på aktiviteter som skal gjennomføres og håndterer avviksarbeidet.